• اطلاعات عمومی

 • پیش شماره تلفن : 00216
 • حکومت : جمهوری
 • معنای نام : دماغه کوچک
 • پسوند اینترنتی : tn.
 • واحدپول : دینار تونس (TND)
 • ولتاژ برق : 230 V,50 Hz
 • اطلاعات مردم شناسی

 • زبان رسمی : عربی
 • مذهب : مسلمان (98%) - مسیحی (1%)
 • جمعیت : حدود 10,835,873 نفر
 • اطلاعات جغرافیایی

 • همسایگان : الجزایر (۹۶۵ کیلومتر) - لیبی (۴۵۹ کیلومتر)
 • مساحت : ۲۱۲٫۶۳ کیلومتر مربع
 • اطلاعات ضروری

 • تلفن پلیس : 197
 • تلفن اورژانس : 190
 • تلفن آتش نشانی : 190
 • اطلاعات تکمیلی

 • پرچم

  نشان ملی

  Type C European 2-pin

  Type E French 2-pin