• باغ ملی
  • باغ ملی

باغ ملی

  (National Garden of Athens)   

نوشتن نظر


باغ ملی آتن (National Garden of Athens) که قبلا به  باغ سلطنتی معروف بود، یک پارک عمومی 15.5 هکتاری در مرکز آتن، پایتخت یونان است.

باغ سلطنتی در سال 1838 توسط ملکه آمیلا سفارش به ساخت شد و تا سال 1840 تکمیل شد. طراحی این باغ را یک کشاورز آلمانی بنام فردریک اشمیت انجام داده است که همچنین به واردات بیش از 500 گونه از گیاهان و انواع حیوانات از جمله طاووس، مرغابی و لاک پشت به باغ مبادرت ورزید.

قسمت فوقانی پشت کاخ قدیمی، عمارت خصوصی پادشاه و ملکه بود.

در سال 1920 زمانی که آلکساندر یونانی برای بسط قلمرو خود به این پارک آمده بود، توسط یک میمون گاز گرفته می شود و سه هفته بعد به علت بیماری می میرد.

در این باغ همچنین تالاب اردک، یک باغ وحش کوچک، موزه گیاه شناسی، کافه های کوچک و زمین بازی و کتابخانه کودکان وجود دارد.

نمایش بیشتر