• اطلاعات عمومی

 • پیش شماره تلفن : 0966
 • حکومت : پادشاهی
 • معنای نام : بادیه نشین های خوشبخت
 • پسوند اینترنتی : .sa
 • واحدپول : ریال سعودی (SAR)
 • ولتاژ برق : 127 V / 220 V,60 Hz
 • اطلاعات مردم شناسی

 • زبان رسمی : عربی
 • مذهب : مسلمان
 • جمعیت : حدود 26,939,583 نفر
 • اطلاعات جغرافیایی

 • همسایگان : همسایگان (طول مرز)
 • مساحت : ۲٬۱۴۹٬۶۹۰ کیلومتر مربع
 • اطلاعات تکمیلی

 • Type A North American/Japanese 2-blade

  Type B American 3-pin

  Type F Schuko plug

  Type G British 3-pin