• یادمان شهدای کانال کمیل و حنظله
  • یادمان شهدای کانال کمیل و حنظله

یادمان شهدای کانال کمیل و حنظله

نوشتن نظر


حنظله کانالی در نزدیکی فکه می باشد که در عملیات والفجر مقدماتی، گردان کمیل به فرماندهی ابراهیم هادی پنج روز در آن به محاصره دشمن در می آیند و تقریبا اکثرشون شهید می شوند.

در 20 بهمن ماه سال 1361 بیسیم چی گردان کمیل طی تماسی با حاج ابراهیم همت اعلام می دارد که شارژ بیسیم داره تموم میشه. خیلی از بچه ها شهید شدند، برایمان دعا کنید.

متن زیر آخرین دل نوشته یکی از شهدای کانال کمیل است:

امروز روز پنجم است که در محاصره هستیم. آب را جیره بندی کرده ایم. عطش همه چیز را هلاک کرده است. جز شهدا؛ که حالا کنار هم در انتهای کانال خوابیده اند.

دیگر شهدا تشنه نیستند.

جنازه شهید ابراهیم هادی همچنان مفقودالاثر است.

نمایش بیشتر
مکانهای پیشنهادی
جاذبه گردشگری