• نهر گرگر

نهر گرگر

  شمال شهر شوشتر

نوشتن نظر


نهردستکند (مصنوعی) شاخه ای از رود کارون است که توسط بند میزان در شمال شوشتر توسط بند میزان از کارون جدا شده ودر فاصله حدود 45 کیلومتری پایین تر مجددا به آن وصل می شود . برای جلوگیری از تخریب وتعمیق بیشتر ، کف نهر را با سنگ های بزرگی که توسط بست های فلزی بهم متصل شده اند ، فرش شده است .

در دل صخره های مرتفع اطراف نهر گرگر سوراخها وهواکشهایی وجود دارد که به شوادان های خانه ها راه دارد وهوای خنک را از سمت نهر به داخل آنها مکش می کند.


نمایش بیشتر