• گنبد و گلدسته
  • گنبد و گلدسته

گنبد و گلدسته

  (Dome and minaret Imam Reza)   

نوشتن نظر


مشخص ترین نماد و نشانه مضجع شریف رضوی گنبد زراندود است که از دور دست ها قابل رویت بوده و آرزوی زیارت آستان منورش را در یادها زنده می کند.

در عهد صفویه شاه طهماسب (930تا 1038 ه.ق.) ساقه گنبد را با خشت های طلا پوشاند.

نحوه محاسبه معماری گنبد طلا و دو گلدسته قدیمی به لحاظ تقارن دید، به ویژه از خیابان های اصلی به سوی حرم مطهر به نحوی است که از هر سو گنبد طلا بین دو مناره مزبور دیده می شود.

نمایش بیشتر
مکانهای پیشنهادی
رستوران
موزه
جاذبه تفریحی
جاذبه گردشگری
جاذبه طبیعت گردی
مجتمع تجاری
غذای محلی
مناسبت ها
هتل ها
هتل های آپارتمانی