• مقبره مائو

مقبره مائو

  (Mausoleum of Mao)   

نوشتن نظر


این مقبره در مرکز میدان تیان آن من وجود دارد و جنازه مائو را پس از مومیایی کردن در این مکان قرار داده اند و گردشگران می توانند از جنازه همچنان سالم و مومیایی شده او او بازدید کنند.

نمایش بیشتر
  • دانستنی های مفید

  • نکات :

    * اجازه بردن هیچگونه وسیله ای را به درون مقبره ندارید. هیچگونه وسیله ای. حتی خوردنی و نشیدنی تا چه برسد به موبایل و کیف و دوربین. اگر وسیله ای همراهتان دارید آن را به صندوق اماناتی که در کنار درب ورودی مقبره قرار دارد، تحویل دهید وگرنه پس از طی کردن صف طولانی انتظار که بعضا تا یکی دو کیلومتر هم می رسد، در همان بدو ورود بازرسی می شوید و اگر وسیله داشته باشید اجازه ورود پیدا نمی کنید.

    * این مقبره روزهای دوشنبه تعطیل می باشد.