• میدان امام علی (ع)
  • میدان امام علی (ع)
  • میدان امام علی (ع)

میدان امام علی (ع)

  (imam ali square)   
  اصفهان، میدان امام علی (ع)

نوشتن نظر


میدان امام علی (میدان عتیق) در دوره سلجوقیان هسته مرکزی ودارالحکومت شهر بود .

اما بعد از قرن ها وبا ظهور حکومت صفویه این مرکزیت به میدان امام (ره) فعلی انتقال یافت و این میدان به نام میدان کهته در مقابل میدان نو (میدان امام) نام گذاری شد .

درسال 1387 وبا همت شهرداری اصفهان پروژه میدان امام علی (عتیق) پس از سال ها مطالعه و پژوهش اجرایی شد ومیدان حاصل شکل گرفت .

این میدان باعث وصل شدن مجدد بازار بزرگ گردید وهمچنین دو میدان اصلی (احداث شده) وجلوخان (در دست احداث ) با استناد به مدارک تاریخی ، دورهسلجوقیان ساخته شده است .

نمایش بیشتر
مکانهای پیشنهادی
رستوران
موزه
جاذبه گردشگری
جاذبه تفریحی
جاذبه طبیعت گردی
جاذبه مذهبی
بازار
غذای محلی
سوغاتی
هتل ها
هتل های آپارتمانی
هتل های سنتی
اقامتگاه های بوم گردی