• خانه مشروطیت
  • خانه مشروطیت

خانه مشروطیت

  اصفهان, خیابان نشاط, ;کوچه شماره 15
  031- 32212556

نوشتن نظر


یک صد سال پیش در این مکان علماء آزادی خواهان ، رجال سیاسی فرهنگی ومردم اصفهان گردهم می آمدند تا درباره مشروطیت وحکومت غیر مستبدانه وامور مدنی خود مشورت وتفکر نمایند .

علاوه بر تاریخ یک صد سال اخیر و وقایع مربوط به دوران مشروطه وجنگ اول جهانی واوایل سلطنت رضاشاه پهلوی ، این خانه محل زندگی ومتعلق به آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی می باشد که رئیس علما وآزادی خواهان اصفهان و بختیاری در آن دوره بوده است .

نمایش بیشتر
مکانهای پیشنهادی
رستوران
جاذبه تاریخی
موزه
جاذبه تفریحی
جاذبه طبیعت گردی
جاذبه مذهبی
بازار
غذای محلی
سوغاتی
هتل ها
هتل های آپارتمانی
هتل های سنتی
اقامتگاه های بوم گردی