• جنگل روستای اهلم

جنگل روستای اهلم

  (Ahlam)   
  محمودآباد - روستای اهلم

نوشتن نظر


روستای اهلم از مرکز شهر محمود آباد حدود 11 کیلومتر فاصله دارد و در مسیر جاده محمودآباد به نور می باشد. برای رسیدن به این روستا باید فرعی بعد از امامزاده فضل که در همان ابتدای خروجی شهر محمودآباد و البته در مسیر نور به محمودآباد است را وارد شده و حدود 2 کیلومتر در جاده فرعی پیش بروید.

جنگل این روستا می تواند فضای مناسبی برای یک برنامه چند ساعته باشد.

نمایش بیشتر