• هزار و یک شب

هزار و یک شب

  (Restaurant hezaro yek shab)   

نوشتن نظر


هر شب از ساعت 8 تا 12 شب در این رستوران موسیقی زنده برقرار می باشد. اگر محیطی آرام را برای زمان غذاخوردن خود می پسندید، قبل از ساعت 8 به رستوران بروید.

نمایش بیشتر