در پیتزا شب که در جنوب خیابان یانگ و فینچ واقع شده است شما میتوانید طعمی متفاوت را تجربه کنید.
دلیل اصلی این طهم متفاوت خمیر پیتزایی است که به صورت روزانه در این رستوران برای مشتریان آماده می شود.

نمایش بیشتر