• دبی فانتین (فواره های دبی)
  • دبی فانتین (فواره های دبی)

دبی فانتین (فواره های دبی)

  (dubai fountain)   

نوشتن نظر


نزدیک فروشگاه دبی مال و نزدیک برج خلیفه از ساعت ۸ الی ۱۰ شب هر نیم ساعت یکبار مراسم رقص آب همراه با موزیک اجرا می شود. مدت زمان این مراسم در هر بار اجرا حدود ۳ دقیقه می باشد.

نمایش بیشتر
  • اطلاعات ضروری

  • بازدید شنبه تا پنج شنبه : 13 الی 13:30 و 18 الی 23 (هر نیم ساعت یکبار)
  • بازدید جمعه ها : 13:30 الی 14 و 18 الی 23 (هر نیم ساعت یکبار)
  • دانستنی های مفید

  • نکات : ایستگاه دبی مال مترو در نزدیکی این محل قرار دارد.