• عمارت و باغ رامسر

عمارت و باغ رامسر

  (Mansion and Garden Ramsar)   

نوشتن نظر


باغ تاریخی رامسر و ساختمانهای آن در شمار آثار ملی ایران به ثبت رسیده و تحت حمایت سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفته است. این باغ با مساحت 60 هزار متر مربع از باغ های سنتی و زیبای استان مازندران به شمار می رود . بنای این باغ، ساختمان زیبایی است با مشخصه های معماری پهلوی اول که در یک طبقه به شکل مستطیل و با وسعت 600متر مربع ساخته شده است. این بنا دارای هال مرکزی، اتاق ها و ایوان گچبری شده است که ایوان آن با چند ستون سنگی به شیوه دوره معماری «دوریک » و به هم پیوسته است ، گچبری های سقف ایوان آن با طرح هایی چون نقش ترنج ، ردیفی از حیوانات و عناصر دیگر هنری تزیین یافته است. از شاخص های معماری عصر پهلوی اول سنگ های مرمر و تزئینات وابسته به آن ، گچ بری ها ، آئینه کاری صحن اصلی و ایوان می باشد که در بنای مذکور کاملاً رعایت شده است. اگرچه بعضی از عناصر معماری سنتی ایران در بناهای دوره پهلوی اول به کار رفته ست، ولی کاربرد الگوهای معماری غربی در بناهای این دوره نیز مشهود است که در بنای تاریخی باغ رامسر آثار آن به چشم می خورد.

نمایش بیشتر