استان یزد درقسمت مرکزی فلات ایران و در حاشیه ی دشت های کویر لوت، با مساحتی حدود ۱۳۱ هزار و ۵۵۱ کیلومتر مربع، چهارمین استان وسیع کشور محسوب می شود.
در استان یزد‌ دو رشته‌ کوه‌ متفاوت از هم‌ وجود دارد. اولی‌ بخشی‌ از کوه هایی‌ است‌ که‌ در جهت‌شمال‌ غربی‌ - جنوب‌ شرقی‌ از مرکز ایران‌ عبور می‌کنند و به‌ «کوه های‌ مرکزی‌ ایران‌» معروف‌ هستند. دومی‌ شامل‌رشته‌ کوه هایی‌ می شوند که‌ در مناطق‌ مرکزی‌، شمالی‌ و شرقی‌ استان‌ قرار دارند.
استان یزد یکی از خشک ترین مناطق حوزه داخلی کشور به شمار می آید که حدود ۱۲/۵ میلیون هکتار از منابع طبیعی را در حاشیه کویر مرکزی ایران در برگرفته است. از نظر آب و هوایی؛ استان‌ یزد به‌ دو علت‌ اساسی‌ دارای «آب و هوای خشک‌» است‌. اول‌ آنکه‌ بر روی‌ «کمربند خشک‌ جهانی‌» واقع‌ شده‌ و دیگر آنکه‌ از دریاهای آزاد عمان‌ و خلیج‌فارس و دریاچه‌های‌ داخلی‌ و بادهای‌ رطوبت‌زای‌ دریایی‌ بسیار دوراست.

شهرهای مهم : یزد (پایتخت)، ابرکوه بافق، تفت، مهریز، میبد، اردکان


نمایش بیشتر
  • اطلاعات مردم شناسی

  • جمعیت : حدود ۱٬۰۷۴٬۴۲۸ نفر
  • اطلاعات جغرافیایی

  • همسایگان : این استان از شمال غرب با استان سمنان، از غرب با استان اصفهان، از جنوب غرب با استان فارس، از شرق با استان خراسان شمالی، از شمال شرق با استان خراسان رضوی و از شرق و جنوب شرق با استان کرمان همسایه است.
  • مساحت : ۷۶٬۴۶۹ کیلومتر مربع