• مسجد کبود

مسجد کبود

  (Blue Mosque)   

نوشتن نظر


مسجد کبود در دوره قراقویونلوها و به دستور ابوالمظفر جهانشاه بن قرا یوسف که شهر تبریز را پایـتخت خود قرار داده بود ساخته شده است. ساخت این مسجد در سال ۸۷۰ ه.ق. و به همت جان بیگم خاتون همسر جهانشاه بن قرایوسف قره قویونلو به پایان رسیده است.

ویژگی اصلی این مسجد که آن را متمایز از نمونه های مشابه اش کرده است کاشیکاری های معرق و تزئیناتی است که با تلفیق آجر و کاشی در معماری این مسجد اعمال شده است. صحن و حوض مسجد، شبستان های گوناگون و گنبد آجری و محراب زیبای مسجد از دیدنی های دیگر این بنای تاریخی می باشد. از نکات جالب این مسجد نداشتن گلدسته است که به نظر می رسد با توجه به نوع معماری خاص آن از ابتدا در طراحی مسجد قرار دادن گلدسته پیش بینی نشده بوده است.

در پشت درب ورودی به شبستان بزرگ این مسجد به خط ثلث شعر زیر نوشته شده است :

کردار بیار و گرد گفتار مگرد  چون کرده شود، کار بگوید که که کرد

آرامگاه جهانشاه و نزدیکان وی نیز در انتهای شبستان کوچک این مسجد و در داخل سرداب قرار دارد.

این مسجد به نام های مسجد جهانشاه و عمارت مظفریه نیز خوانده می شود.

کاتب چلبی از جهانگردان ترک عثمانی که در اوایل قرن یازدهم از این مسجد بازدید کرده است در مورد آن چنین نوشته است :
«درگاه مسجد جهانشاه بلند تر از طاق کسری است. بنایی عالی است که با کاشیهای زیبا آراسته شده، گنبد های بلندی دارد....جامع دل انگیزی است که هر کس داخل شود دلش اجازه بیرون شدن را نمیدهد. این بنا با کاشیهای زیبا آراسته شده، گنبدهای بلندی دارد و همه در و دیوار آن با کاشیهای رنگارنگ زینت یافته است»

نمایش بیشتر