• رودخانه های ولگا و کاما

رودخانه های ولگا و کاما

نوشتن نظر


ولگا بزرگترین رودخانه اروپاست که در کازان به عریض ترین حالت خود یعنی 43 کیلومتر می رسد. کشتی های تفریحی بر روی این رودخانه در رفت و آمد هستند و شما می توانید از هرکدام از شهرهای کوچک و بزرگ اطراف این رودخانه، یکی از این کشتی ها را پیدا کرده و از خدمات آن بهره ببرید. شما در کنار دو رودخانه بزرگ ایالت تاتارستان که «ولگا» و «کاما» نام دارند و در کازان با هم ادغام می شوند، لحظات زیبایی را تجربه خواهید کرد.

نمایش بیشتر