• محله قدیمی تاتار
  • محله قدیمی تاتار
  • محله قدیمی تاتار
  • محله قدیمی تاتار
  • محله قدیمی تاتار
  • محله قدیمی تاتار

محله قدیمی تاتار

  (Old Tatar Quarter)   

نوشتن نظر


در ساحل سمت چپ دریاچه افسانه ای کابان شهری کوچک و جادویی خودنمایی می کند که قصر تاجرانی را با سقف های شیروانی و مناره های بلند مساجد باستانی در خود جای داده است.

در حال حاضر محله قدیمی تاتار که روزگاری یکی از مراکز صنعتی و بازرگانی مهم شهر بوده، به موزه فضای بازی با ساختمان های که هرکدام ارزش تاریخی دارند، تبدیل شده است.

این مجموعه حدود 88 هکتار مساحت داشته و بیش از 75 بنای تاریخی و فرهنگی را در خود جای داده است.

نمایش بیشتر