• اقامت گاه بوم گردی رنگین خانه
  • اقامت گاه بوم گردی رنگین خانه

اقامت گاه بوم گردی رنگین خانه

  تنکابن - سلیمان آباد - روستای شعیب کلایه - کوچه اسفند - مزرعه خانوادگی بشارت
  09354947499

نوشتن نظر


اقامت گاه بوم گردی رنگین با چشم انداز زیبای کوه پایه ای کردکوه در روستای شعیب کلایه قرار گرفته است. در این مجموعه شما هم می توانید از امکانات اقامتی آن استفاده کنید و هم می توانید در فضای باز آن چادر بزنید.

نمایش بیشتر