• روستای تارو
  • روستای تارو
  • روستای تارو

روستای تارو

  (tharu village)   

نوشتن نظر


روستا تارو در جنگلهای چیتوان قرار دارد و مردم آن بیشتر به کشت برنج -  خردل - ذرت - عدس و غیره مشغول هستند و همچنین در جنگل به شکار حیواناتی از  قبیل گوزن - خرگوش - گراز وحشی و ماهیگیری می پردازند. مردم آنجا بدون  مهاجرت به مکانهای دیگر زندگی خود را میگذرانند و به همین دلیل زندگی خیلی  ساده و اولیه را دارند.

معمولا برنامه بازدید از روستای تارو در کنار برنامه گشت و گذار در پارک ملی چیتوان تنظیم می شود.

نمایش بیشتر