• پدیده موج فشان
  • پدیده موج فشان

پدیده موج فشان

نوشتن نظر


موج فشان از پدیده های زیبا و کم نظیر در چابهار بوده و علت ایجا آن وزش بادهای موسمی بویژه در تابستان و در نهایت تولید امواج است که در برخورد با صخره های ساحل تا ارتفاع 20 متر به هوا پرتاب می شود. بسیاری از گردشگران  لحظات مفرحی را در کنار این پدیده تجربه می کنند. 

طول ذرات آب  پرتاب شده بسته به بزرگی موج و فصل سال داشته که در تابستان اوج زیبایی این پدیده را می توان مشاهده کرد. این پدیده عمدتا در محلی به نام دریا بزرگ واقع در مرکز ساحلی شهر چابهار قابل مشاهده است. از حفره های داخل صخره ها  گاها آب با شدت و به صورت فواره به بیرون می جهد. نهایت زیبایی و خشم طبیعت را توامان در این پدیده می توان مشاهده کرد.

نمایش بیشتر