• خیابان بائومان
  • خیابان بائومان

خیابان بائومان

  (Bauman Street)   

نوشتن نظر


خیابان بائومان کازان یکی از خیابان‌های اصلی شهر کازان است که مردم محلی شب و روز در آن تردد دارند. در این خیابان می‌توانید بارها و  کلاب‌ها، فروشگاه‌ها و ساختمان‌های تاریخی زیبایی را مشاهده کرده و  همین‌طور سوغاتی‌هایی را نیز از آن خریداری کنید.

همچنین برخی اوقات رقص های خیابانی ای نیز در خیابان برگزار می شود.

نمایش بیشتر