• برج سویوم‌ بایک

برج سویوم‌ بایک

  (Suyumbike Tower)   

نوشتن نظر


برج سویوم بایک در مجموعه کرملین کازان قرار دارد.

داستان واقعی این برج با افسانه ای که درباره آن وجود دارد کاملا متفاوت است و با توجه به اینکه تمامی اسناد تاریخی این برج در یک آتش سوزی از بین رفته است کسی تاریخ دقیق ساخت آن را نمی داند ولی پیش بینی می شود این برج در اوایل قرن 18 برای تقویت دفاعی شهر ساخته شده است.

اما افسانه ای که درباره این برج وجود دارد بر می گردد به شاهزاده سویوم بایک که دختری زیبا بود و وقتی ایوان مخوف* تاتارستان را فتح کرد به او دستور ازدواج داد. سویوم بایک نیز شرط ازدواجش را ساخت برجی قرار داد که از تمامی برج های آن زمان کازان بلندتر باشد. ایون مخوف نیز این برج را ظرف مدت 6 روز می سازد! وقتی برج ساخته شد سویوم بایک گفت که می خواهد از بالای برج شهر را تماشا کند ولی وقتی به بالای برج رفت به ایوان مخوف گفت: «شاید تو توانسته باشی شهر را فتح کنی ولی قلب سویوم بایک را نمی توانی فتح کنی» و پس از این جمله خودش را از بالای برج به پایین پرت می کند.

البته همانطور که گفته شد این داستان افسانه ای بیش نیست زیرا ایوان مخوف در قرن 16 فرمانروایی می کرد و تاریخ ساخت این برج برای قرن 17 یا 18 می باشد و حداقل 100 سال بین تاریخ افسانه با تاریخ ساخت برج فاصله است.

با توجه به اینکه کل مجموعه کرملین کازان در سال 2000 به عنوان میراث جهانی ثبت شده است این برج نیز در این فهرست جای گرفته است.یکی از تزاران امپراتوری روسیه بود که در سال ۱۵۵۳ به شاهزادگی اعظم مسکو رسید و به خاطر جنایات بی‌ بدیلش در کشور روسیه به او لقب «ایوان مخوف» داده‌اند. 

نمایش بیشتر