• معبد همه ادیان
  • معبد همه ادیان
  • معبد همه ادیان

معبد همه ادیان

  (Temple of All Religions)   

نوشتن نظر


مجموعه عبادتگاهی مذهبی «معبد تمام ادیان» چند عبادتگاه از جمله مسجد، کلیسا، کنیسه یهودیان، معبد بودایی و همچنین عبادتگاههایی برای آیین های چینی و ژاپنی دارد. «معبد همه ادیان» را شخصی به نام «ایلدر خانوف» در شهر «کازان» ساخته و هدفش گرد هم آوردن معابد ۱۶ دین تاریخ بشر در یک مکان است. در زمان حاضر در این مجموعه ی عبادتگاهی، مراسم های مذهبی برگزار نمی شود. مطابق طرح خانوف در این مرکز در آینده سالن های مختلف انواع ملیت ها ازجمله سالنی ویژه ایران بنا می شود.

 این مجموعه هنوز تکمیل نشده است و معابد بسیار دیگری نیز قرار است به آن اضافه شود. ساخت مجموعه معبد تمام ادیان از سال 1994 شروع شده است.

این معبد در بخش «آراکچینو» در حومه شهر قازان (کازان) قرار گرفته است.

نمایش بیشتر