• هرمیتاژ کازان
  • هرمیتاژ کازان
  • هرمیتاژ کازان
  • هرمیتاژ کازان

هرمیتاژ کازان

  (Hermitage-Kazan)   
  Kazan Kremlin, Kazan 420111, Russia
  078435678034

نوشتن نظر


هرمیتاژ یکی از موزه‌های معروف در شهر کازان روسیه است که در آن آثار  گرانبهای مربوط به تاریخ منطقه نگهداری می‌شود. افراد زیادی سالیانه از  سراسر روسیه برای بازدید از این موزه به کازان سفر می‌کنند. این موزه داخل مجموعه کازان کرملین قرار دارد.

نمایش بیشتر