پیست اسکی کامان که از سال گذشته دارای تله سیژ نیز شده است، یکی از بهترین گزینه های برف بازی برای اهالی و مسافران قزوین و شهرهای اطراف می باشد.

برای رسیدن به پیست اسکی کامان از قزوین به سمت جاده باراجین بروید. در طول جاده مسیر الموت غربی را انتخاب کرده و وارد جاده بهرام آباد شوید. پس از 20 دقیقه به پیست اسکی کامان می رسید.

اگر وسیله شخصی ندارید نیز می توانید از تاکسی هایی که در انتهای خیابان دانشگاه قزوین قرار دارند، استفاده کنید. این تاکسی ها شما را نیم ساعته و از طریق مسیر روستای زرشک به این پیست می رسانند.

نمایش بیشتر