• پیست اسکی شهمیرزاد
  • پیست اسکی شهمیرزاد
  • پیست اسکی شهمیرزاد
  • پیست اسکی شهمیرزاد
  • پیست اسکی شهمیرزاد

پیست اسکی شهمیرزاد

  02333300075

نوشتن نظر


پیست قدیمی شهمیرزاد در شمال این شهر واقع شده است و جاییست که با اولین بارش برف زمستانی مملو از گردشگر می شود. برای رسیدن به پیست شهمیرزاد باید وارد منطقه «کاهش» در دو کیلومتری شمال شهمیرزاد شوید. برای رسیدن به پیست اسکی شهمیرزاد در ایام تعطیل خودتان را برای ترافیک مسیر آماده کنید.


پیست شهمیرزاد امکانات خاصی ندارد و برای اینکه بتوانید از این فضا استفاده کنید حتما با خودتان وسایل مورد نیاز از قبیل تیوپ و در صورت تمایل چوب اسکی و ... به همراه داشته باشید.

نمایش بیشتر