• پیست اسکی چالچالیان
  • پیست اسکی چالچالیان

پیست اسکی چالچالیان

  09355730935

نوشتن نظر


پیست چالچالیان در 38 کیلومتری شمال شاهرود در کنار جاده گرگان از طریق مسیر شاهکوه قرار دارد. اگر از شاهرود بخواهید به این پیست بروید باید نرسیده به مجن جاده شمالی را انتخاب کنید و بعد از رسیدن به دوراهی تاش و شاهکوه وارد فرعی سمت چپ شوید. در این جاده حدود 7 کیلومتر رانندگی کنید تا کم کم به جنگل های اُرس چالچیان برسید.

هرچند امکانات پیست چالچالیان بسیار ابتدایی است و امکانات خاصی ندارد ولی قطعا می تواند برای یک تفریح خانوادگی مکان مناسبی باشد. طول این پیست طبیعی 200 متر است.

اگر به این پیست می روید پیشنهاد می کنیم حتما باخودتان تیوپ و دیگر امکانات مورد نیازتان را به همراه داشته باشید.

نمایش بیشتر