این مرکز خرید در مرکز شهر در کنار بانک مرکزی آذربایجان قرار گرفته است. شاید از ظاهر آن مشخص نباشد اما یکی از بهترین مراکزخرید باکو است که همیشه عصرهای شلوغی را به خود میبیند. این مرکز خرید در ۲  طبقه منفی با پارکینگ های مجهز و تمیز و ۵ طبقه فوقانی بسیار وسیع طراحی شده که طبقه چهار آن به فود کورت از تمامی برندهای مختلف و طبقه پنجم به سینماهای مدرن اختصاص یافته است. این مرکز خرید در نزدیکی متروی خیابان 28 قرار گرفته و نام آن نیز به همین دلیل 28 مال است.

نمایش بیشتر