• قلعه کهنه هند
  • قلعه کهنه هند
  • قلعه کهنه هند

قلعه کهنه هند

  (Purana Qila)   

نوشتن نظر


قلعه کهنه هند معروف به پورانا کیلا بر روی خرابه های شهر کهن پاندواها که زمانی درکنار رودخانه یامونا قرار داشته، توسط شیر شاه سوری سلطان افغان که بر همایون شورید و دهلی را تصرف کرد طی سالهای ۱۵۳۸ و ۱۵۴۵ ساخته شده.

نمایش بیشتر