• گوآی قدیم
  • گوآی قدیم
  • گوآی قدیم
  • گوآی قدیم
  • گوآی قدیم

گوآی قدیم

  (Old Goa)   

نوشتن نظر


شهربندری و ایالتی گوا در حاشیه جنوب غربی هندوستان است که دارای مناطق بسیار زیبا میباشد و گوآی قدیم یا گوای کهن یکی از این مناطق است.

 این منطقه در نه کیلومتری شرق پانجیم ، پایتخت سابق پرتقالی ها قرار دارد .

 گوای قدیمی (به همراه تاج محل، میدان ویکتوریای بمبئی، غارفیل و معبدهای کاماسوترا) یکی از نه منطقه ای در هند است که به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده اند.

در گوای قدیمی کلیساهای جامع بزرگی وجود دارد که در زمره بزرگترین کلیساها در آسیا هستند و گفته می شود این شهر زمانی در شکوه و عظمت با لیسبون پایتخت پرتغال رقابت می کرد .

نمایش بیشتر