• جاده ساحلی ورلی
  • جاده ساحلی ورلی
  • جاده ساحلی ورلی
  • جاده ساحلی ورلی

جاده ساحلی ورلی

  (Bandra-Worli Sea Link)   

نوشتن نظر


یه جاده زیبا و دیدنی، به خصوص در شب، که با مهندسی جدید طراحی شده و تو یه مسیر زیبا از روی دریا عبور می کنید و دوباره به خشکی متصل می شوید.

نمایش بیشتر