• صفا تا مروه
  • صفا تا مروه
  • صفا تا مروه
  • صفا تا مروه
  • صفا تا مروه

صفا تا مروه

  (Safa to Marwa)   

نوشتن نظر


کوه صفا، کوه کم ارتفاعیست در کنار مسجدالحرام که در دامنه کوه «ابوقبیس» واقع شده . معنای آن در لغت، به معنی سنگ سخت و صافه. 

تپه صفا به طرف شرق مسجدالحرامه. کسی که بر بالای این تپه بایسته، روبه روی حجرالاسود قرار می گیره.

 فاصله این کوه تا کوه مروه حدود ۴۲۰ متره.کوه صفا، نقطه شروع دعوت علنی پیامبر اسلام بود. او در پی نزول آیه ۹۴ سوره حجر بر بالای این کوه قرار گرفت و ضمن سخنانی مردم رو به توحید، نبوت و معاد، راهنمایی و آنها رو رسما از پرستش بت و گرایش به شرک، فساد و انحراف برحذر داشت و رسالت خود را از فراز این کوه به جهانیان اعلام کرد. 

همچنین روز فتح مکه بر فراز آن رفت و بشارت فتح مسلمانان رو به مردم داد. پیش از آن، تعداد ۳۶ بت روی کوه صفا و مروه و بت های زیادی در فاصله بین آنها قرار داشت که همه آنها توسط پیامبر شکسته شدند.

 همچنین در روایات اسلامی آمده که پس از آن که ابراهیم همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل رو در مکه که سرزمینی بی آب و علف بود، رها کرد، هاجر در پی یافتن آب برای فرزندش و با دیدن سراب میان صفا و مروه هفت بار به جستجوی آب شتافت و بدون اینکه آبی پیدا کند نزد فرزندش بازگشت. اما ناگهان در بازگشت چشمه آبی را در کنار اسماعیل دید. 

در مناسک و اعمال حج، سعی بین آن دو کوه، باید انجام شود.یعنی مسلمانان باید ۷ بار مسیر بین این دو کوه را طی کنند.

نمایش بیشتر