• کعبه (خانه خدا)
  • کعبه (خانه خدا)
  • کعبه (خانه خدا)

کعبه (خانه خدا)

  (Kaaba)   

نوشتن نظر


کعبه مقدس یا همان خانه خدا بنایی در میان مسجد الحرام شهر مکه ست.

 این بنا مقدس ترین بنا در دین اسلام محسوب می شه. نام کعبه از مکعب میاد و اشاره به چهارگوشه بودن این بنا داره

در قرآن آمده که کعبه به دست ابراهیم پیامبر و فرزندش اسماعیل ساخته شده.بعضی هم بر این باورند که خانه خدا قبل از ابراهیم ساخته شده بود و نخستین سازنده آن آدم است.

کعبه ارتباط مستقیم به ارکان اسلام دارد؛ مخصوصاً فریضه حج که زیارت و طواف کعبه از ارکان حج است و هر مسلمانی بسته به شرایط مالی موظفه یک بار در طول عمرش به خانه خدا بره و مراسم حج رو به جا بیاره که یکی از قسمت های اصلی این مراسم اینه که هفت دور، دور خانه خدا یعنی کعبه رو طواف کنی  و همچنین در برپایی نماز نیز کعبه قبله گاه مسلمانان است.

ارکان کعبه: به هریک از چهار گوشه کعبه، رکن گویند و کعبه بر چهار رکن بنا گردیده‌ است:

  1. رکن حجر الاسود: سنگ سیاه آسمانی است. به اعتقاد مسلمانان شیعه هنگام بنای کعبه توسط آدم، این سنگ را فرشتگان از بهشت آوردند و آدم آن را در گوشه‌ای از خانه نصب کرد. پس از بازسازی کعبه توسط قریش، این سنگ به دست محمد قبل از درب کعبه در رکن حجر اسود نصب شد و محل شروع طواف حجاج است.
  2. رکن عراقی
  3. رکن شامی
  4. رکن یمانی که قبل از رکن حجر اسود قرار دارد. در اعتقاد مسلمانان (به ویژه شیعیان) محلی است که به اذن خدا شکافته شد تا فاطمه بنت اسد از آن داخل کعبه شود و علی داخل کعبه متولد شود.

هرگاه واژه رکن بدون پسوند به کار رود، مقصود از آن رکنی است که حجر الاسود در آن است. مسیر طواف، از رکن حجر الاسود آغاز شده، سپس به رکن عراقی می‌رسد و پس از آن به رکن شامی و سپس به رکن یمانی و آنگاه باز به رکن حجر الاسود می‌رسد و همین‌جا یک شوط پایان می‌یابد. برای مطاف حدی وجود ندارد و تا هر جای مسجد الحرام که طواف در آن طواف کعبه صدق کند، طواف مجزی است، ولی مستحب است که اگر اضطرار و ازدحام نباشد در میان کعبه و مقام ابراهیم انجام شود.


نمایش بیشتر