• مسجد الحرام
  • مسجد الحرام
  • مسجد الحرام
  • مسجد الحرام

مسجد الحرام

  (Masjid al-Haram)   

نوشتن نظر


مسجد الحرام، مسجد و قبله گاه مقدس مسلمانان در شهر مکه است، که بنا بر آموزه های اسلام هر انسان و موجود زنده ای که واردش بشه کاملا در امانه و نباید هیچ نوع آسیبی بهش برسه.

 این مسجد در طول تاریخ اسلام بسیار گسترش و تزئین یافته و خانه زیبا و مقدس خدا یعنی بیت الله الحرام در آن قرار گرفته. بنابر آیاتی از قرآن و روایات امامان شیعه، خانه کعبه نخستین و مقدس ترین بنا و اولین مسجدیست که بر روی زمین ساخته شده . 

مسجد الحرام، زیباترین، مقدس ترین، آرامش بخش ترین مسجد مسلمانان در سراسر دنیاست.

نمایش بیشتر