• صحرای عرفات
  • صحرای عرفات
  • صحرای عرفات

صحرای عرفات

  (Mount Arafat)   

نوشتن نظر


عَرَفات دشتیست درحدود ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی مکه مکرمه در عربستان سعودی

این دشت در بیشتر سال غیرمسکونیه و در روز حج، نهم ماه ذی الحجه معروف به روز عرفه، زائران از منا به عرفات می رن تا مهم ترین بخش از آیین های حج رو برگزار کنند.

 خطبه حج و لبیک و دعا و نمازهای ظهر و عصر در عرفات خوانده می شود.

عرفات،صحرایی است با طول 12 کیلومتر و عرض شش کیلومتر و نیم کیلومتر و مساحت هفتاد و هشت کیلومتر مربع . اگر منطقه عرفات را به صورت کمانی در نظر بگیریم، اطراف قوس این کمان را رشته کوه‌هایی فرا گرفته‌است که وتر آن وادی عُرَنَه است. عرفات از طرف شمال شرقی محدود است به کوه اسمر که آن را «جبل سَعْد» نیز می‌گویند، و از خاور به کوه أشهب که آن را «مِلْحه» نیز خوانند و ارتفاعش از قبلی کمتر است، و از جنوب به رشتهکوهی که بلندترین آن را «ام‌الرضوم» نامند، از قسمت شمال غربی و مغرب نیز محدود است به وادی عرنه.

همه این مناطق از آن قریش بوده‌است. درون موقف نیز کوهی قرار دارد که حجاج از آن بالا رفته، دعا می‌خوانند، این کوه در کتابهای تاریخی به نام‌های «جبل الرحمه»، «قُرَین»، «الال» - به کسر و فتح الف - و «نابت» نامیده شده‌است و در میان مشاعر، تنها عرفات بیرون حرم واقع شده‌است.

دولت عربستان، درختان زیادی در عرفات کاشته، که با رشد آنها، همه ساله بر زیبایی این سرزمین افزوده می‌شود، در طول سال نیز اهالی مکه بعنوان تفریح به آنجا آمده، از سایه درختان و منظره زیبای آن بهره می‌گیرند.

نمایش بیشتر