• دهکده فرهنگی بومی چینی
  • دهکده فرهنگی بومی چینی
  • دهکده فرهنگی بومی چینی
  • دهکده فرهنگی بومی چینی

دهکده فرهنگی بومی چینی

  (Chinese Folk Culture Village)   

نوشتن نظر


در این دهکده پنجاه و شش خانه ساخته شده که بیانگر وجود پنجاه و شش ملیت موجود در کشور چینه.

 شما در این دهکده می تونین با آداب و رسوم، فرهنگ و سنت، دین و مذهب، زبان، غذا و البسه مخصوص هرکدوم از این ملت ها آشنا بشین و از اجراهای انواع موسیقی ترکی و موسیقی عصر مینگ لذت ببرین.

نمایش بیشتر