• صخره های مادربزرگ و پدربزرگ
  • صخره های مادربزرگ و پدربزرگ
  • صخره های مادربزرگ و پدربزرگ

صخره های مادربزرگ و پدربزرگ

  (Hin Ta Hin Yai)   

نوشتن نظر


معمولا دیده شده که هنر از طبیعت تقلید می کنه نه اینکه طبیعت از هنر!. ولی در کشور تایلند هر چیزی ممکنه برای مثال همین صخره فوق العاده دیدنی که در شهر ساموئی قرار گرفته .

صخره های مادر بزرگ و پدر بزرگ  شکل شگفت انگیزی از صخره هاست  که از زمان کشفشان به مکان دیدنی سامویی تبدیل شده . این صخره ها که در  شرق جزیره سامویی هستند  آرامش خاصی دارند و هر کس آن جا را تجربه کرده خاطرات خوبی با خود آورده است .

 این صخره از آنجا نام گرفت که زن و مردی برای ازدواج پسرشان اقدام نمودند و برای ترک شهر خود درگیر امواج شدند و بعد غرق شدند. صخره های پدربزرگ و مادربزرگ را حتما ببینید

نمایش بیشتر