• دهکده میراث تاریخی
  • دهکده میراث تاریخی
  • دهکده میراث تاریخی

دهکده میراث تاریخی

  (Heritage Village)   
  Abu Dhabi Theater Rd - Abu Dhabi - United Arab Emirates

نوشتن نظر


دهکده ای برای بررسی گذشته تاریخی شهر که بازسازی شده و دارای باغ های بسیاری است.

 فروشگاه کوچکی نیز در محل برای عرضه آثار دستی مردم محلی فعالیت می کند. 

با توجه به آزاد بودن عکاسی در این دهکده، مورد توجه بسیاری از عکاسان حرفه ای و آماتور است.

نمایش بیشتر