• برج های اتحاد
  • برج های اتحاد

برج های اتحاد

  (Etihad Towers)   

نوشتن نظر


Etihad Towers (برجهای اتحاد) نام یک مجتمع تشکیل شده از ۵ برج در ابوظبی مرکز امارات متحده عربیِ.


هزینه ساخت این مجتمع حدود ۲٫۵ بیلیون درهمِ و این برجها در مقابل هتل Emirates Palace واقع شدن.

برج شماره یک اتحاد: ۷۰ طبقه – ۲۷۷ متر ارتفاع

برج شماره دو اتحاد: ۷۹ طبقه – ۳۰۵ متر ارتفاع

برج شماره سه اتحاد: ۶۲ طبقه – ۲۶۰ متر ارتفاع

برج شماره چهار اتحاد: ۶۱ طبقه – ۲۳۴ متر ارتفاع

برج شماره پنج اتحاد: ۵۶ طبقه – ۲۱۷ متر ارتفاع


نمایش بیشتر