• مسابقه قایق های چوبی موتوری امارات
  • مسابقه قایق های چوبی موتوری امارات

مسابقه قایق های چوبی موتوری امارات

  (UAE Wooden Powerboat Race)   

نوشتن نظر


این مسابقات اواخر ماه مارس به منظور زنده نگه داشتن فرهنگ قایقرانی درامارات برگزار می شه و محل رقابت شرکت کنندگانی از کشورهای حاشیه خلیج فارسه.

 در این رقابت شکل ظاهری قایق ها مانند قایق های سنتی چوبیِ ولی نیروی آن ها به جای پارو با موتورهای پیشرفته تأمین می شه تا نمادی از تلفیق توسعه وفرهنگ شهر ابوظبی باشه.

نمایش بیشتر