• فواره تروی
  • فواره تروی
  • فواره تروی

فواره تروی

  (Trevi Fountain)   

نوشتن نظر


فرواره تروی با ارتفاع 26 متری و عرض 20 متری اش بزرگترین فواره رم و یکی از معروفترین فواره های جهان می باشد. طبق یک سنت قدیمی در هنگام بازدید از این فواره اگر سکه ای را درون مرکز فواره پرتاب کنید، دوباره روزی به رم باز خواهید گشت.


نمایش بیشتر