• تراموا قله
  • تراموا قله
  • تراموا قله
  • تراموا قله

تراموا قله

  (Peak Tram)   
  هنگ کنگ St. John's Building، ۳۳ Garden Rd، Central، Hong Kong

نوشتن نظر


چه راهی بهتر از اینکه سوار تراموا بشین و برین بالا و بالاتر و ببینین تمام جزیره هنگ کنگ رو! فوق العاده زیبا و چشمگیره

دیدن هنگ کنگ به این عظمت یکجا و جلوی چشمان شما در قله تراموا.

دیدگاه های عالی و بی نظیر و جاذبه ای فوق العاده هنگام صعود به کوه.

این یک شاهکار ممکن است که تنها نیاز به تجربه دارد.

نمایش بیشتر