• موزه تاریخ هنگ کنگ
  • موزه تاریخ هنگ کنگ
  • موزه تاریخ هنگ کنگ
  • موزه تاریخ هنگ کنگ

موزه تاریخ هنگ کنگ

  (Hong Kong Museum of History)   

نوشتن نظر


موزه هنگ کنگ ماه جولای سال ۱۹۷۵ تاسیس و به دو بخش هنگ کنگ تاریخ و هنگ کنگ هنر تقسیم شد. 

تو این موزه تاریخ ۴۰۰ میلیون سال رو تو فضای ۷۰۰۰ متر مربع به نمایش میزاره. 

این موزه مجموعه ای از موزه تاریخ طبیعی شامل، باستان شناسی، قوم نگاری و تاریخ محلی است.

نمایش بیشتر