• سرای کبیر (سرای بزرگ)
  • سرای کبیر (سرای بزرگ)
  • سرای کبیر (سرای بزرگ)

سرای کبیر (سرای بزرگ)

  ((Grand Serail (Governmental Palace)   

نوشتن نظر


سرای کبیر یا سرای بزرگ که مقر نخست وزیر لبنانِ درست بالای یک تپه واقع شده و در مرکز بیروت چند خیابان دور از ساختمان مجلس لبنان قرار گرفته است .

 سرای کبیر یک اثر تاریخیِ که بخش های تاریخی مهمش، ساخته شده در دروان عثمانی هستش که دیدنیش به همه گردشگرا پیشنهاد میشود.

نمایش بیشتر