• مسجد محمد امین
  • مسجد محمد امین
  • مسجد محمد امین

مسجد محمد امین

  (Mohhamad Al Amin Mosque)   
  لبنان - بیروت El Amir Bachir، Bayrut، Lebanon

نوشتن نظر


مسجد محمد الامین مسجدی در نزدیکی میدان شهدا، در مرکز شهر بیروته.

 نمازگزاران این مسجد بیشتر مسلمانان اهل سنت اند. این مسجد بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ ساخته شد و بانی اون نحست وزیر قبلی لبنان رفیق حریری بوده، که بعد از فوتش در همین مسجد مدفون شد. 

عزمی فاخوری معمار این مسجد، از تلفیق هنر عثمانی گنبد این مسجد رو فیروزه ای رنگ انتخاب کرد به همین خاطر این مسجد به مسجد سلطان امیر احمد در استانبول شباهت زیادی داره.

 این مسجد بزرگ ترین و زیباترین مسجد لبنان به حساب میاد.

نمایش بیشتر