• دریاچه نمک سیرجان (کفه نمک)
  • دریاچه نمک سیرجان (کفه نمک)
  • دریاچه نمک سیرجان (کفه نمک)

دریاچه نمک سیرجان (کفه نمک)

  ایران - کرمان - سیرجان‎ کیلومتر ۲۷ جاده سیرجان به سمت شیراز محور روستای خیرآباد

نوشتن نظر


باتلاق نمک سیرجان هم اکنون به صورت انبار عظیمی از نمک محلول درآمده که سرتاسر حوضه دشت سیرجان رو به طور غیرمستقیم چه در حالتی که دریاچه نمک پرآب باشه و چه در حالت خشک و کویری انباشته از نمک رو تحت تأثیر خود درآورده.

 سطح باتلاق رو پوشش ضخیمی از نمک طعام پوشونده. باتلاق نمک به صورت نوار شمال غربی، غرب تا جنوب غربی دشت سیرجان رو در برمی گیره و دنباله آن به صورت منقطع و ضعیف تا دشت شهر بابک ادامه داره.

نمایش بیشتر