• سیاه کوه دهلران
  • سیاه کوه دهلران

سیاه کوه دهلران

نوشتن نظر


سیاه کوه، با ارتفاع ۱۴۰۸ متر، در ۱۶ کیلومتری شمال شرقی دهلران قرار داره.

این کوه از شمال غربی به دینار کوه و از شرق به کوه خرگهی منتهی می شه.

رودخانه های آب گل گل، دره شور، و ماشاب از سیاه کوه سرچشمه می گیرن. در دامنه جنوبی آن، چشمه های آب معدنی هم وجود دارن.

نمایش بیشتر