آکواریوم سیدنی در قلب سیدنی و در نزدیکی بندرگاه دارلینگ قرار دارد. این آکواریوم که یکی از بزرگترین آکواریوم های جهان می باشد شامل سه بخش می شود. بخش آکواریوم اقیانوسی که سفره ماهی ها و کوسه و ... در آن نگهداری می شود، بخش بخش خوک دریایی و بخش حیات دریایی اسکله.

اگر با تاکسی به این محل می روید باید از راننده بخواهید شما را به خیابان کینگ برساند. البته با یک پیاده روی کوتاه از ایستگاه قطار تاون هال هم به این مکان خواهید رسید.اتوبوس های سریع السیر سیدنی هم در ایستگاه شماره 24 توقف می کنند. ایستگاهی که در نزدیکی خیابان کینگ قرار دارد.

در این آکواریوم 13000 حیوان در 700 گونه مختلف نگهداری می شوند و حجم آب آن شش میلیون لیتر مکعب می باشد.

نمایش بیشتر