• کلیسای سنت لوئیس (آکروپلیوم)

کلیسای سنت لوئیس (آکروپلیوم)

  (Acropolium)   

نوشتن نظر


کلیسا سنت لوئیس یک کلیسای قدیمی است که در تپه های باستانی واقع در شهر قدیمی کارتاژ که در 17 کیلومتری شهر تونس قرار دارد، واقع شده است و به علت کوچکی آن فقط بعضی از مراسم خاص در آن انجام میشود. این کلیسا در بین سال های 1884 میلادی تا 1890 میلادی تحت نظارت و سرپرستی دولت فرانسه با سبک معماری بیزانسی ساخته شده است.

در محل کلیسای سنت لوئیس قبلا معبدی به نام آسکولاپیوس (Aesculapius) وجود داشته که این کلیسا بر روی آن معبد قدیمی ساخته شد. ابتدا طرح آن که ترکیبی از معماری گوتیگ و بیزانس بود به تصویب پادشاه Louis-Philippe رسید و سپس عملیات ساخت آن شروع شد. بعد از اتمام کار نیز تنها صلیب بر افراشته تونس بر بالای گنبد آن قرار گرفت که نشان از قدرت مسیحیان در تونس بود.

این کلیسا از زمانی که  کاردینا لاویجربه عنوان اسقف اعظم الجزایر و کارتاژانتخاب گردید و همچنین از زمانی که کلیسا توانست منابع مالی و موقوفات کلیسا را جمع آوری کند،از قدرت و نفوذ زیادی در منطقه آفریقا بهره مند شد.بعد از مرگ کاردینا لاویجری نیز جسد وی در همان محل دفن شد که بعدا به فرانسه منتقل گردید و در گورستان بایون در منطفه ای در شمال غرب فرانسه به خاک سپرده شد.

نمایش بیشتر